K&P Belastingadviseurs B.V., gevestigd aan de Lange Kleiweg 14, 2288 GK te Rijswijk Z-H, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.kenpbelastingadviseurs.nl
Lange Kleiweg 56-J, 2288 GK RIJSWIJK ZH
0702139584

Dhr. M.J. Paternot is de Functionaris Gegevensbescherming van K&P Belastingadviseurs.
Hij is te bereiken via info@kenpbelastingadviseurs.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

K&P Belastingadviseurs verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

K&P Belastingadviseurs verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Inkomensgegevens
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

K&P Belastingadviseurs verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verzorgen van belastingaangiften en belastingadvies;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren zoals het verzorgen van uw belastingaangifte(n);
 • K&P Belastingadviseurs verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.
Besluitvorming

K&P Belastingadviseurs neemt mede op basis van administratieve verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen met behulp van computerprogramma’s of -systemen. K&P Belastingadviseurs gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • ExactOnline voor het verwerken van administraties;
 • Snelstart voor het verwerken van administraties;
 • Elsevier Nextens voor het opstellen en indienen van de belastingaangiften;
 • Beveiligde server waar dossierstukken worden opgeslagen.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

K&P Belastingadviseurs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens bewaren wij zolang wij diensten voor uw verrichten, deze informatie is essentieel voor het verzorgen van belastingaangiften en het geven van (fiscaal)advies.
Delen van persoonsgegevens met derden

K&P Belastingadviseurs verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. K&P Belastingadviseurs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

K&P Belastingadviseurs gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, en op verzoek te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door met ons in contact te treden.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@kenpbelastingadviseurs.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
K&P Belastingadviseurs zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. K&P Belastingadviseurs wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

K&P Belastingadviseurs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@kenpbelastingadviseurs.nl.